Servis bojlera važno je obaviti jednom godišnje, prema preporuci svih proizvođača. Time se dobiva pouzdan, siguran i ekonomičan rad uređaja sa zanemarivim štetnim djelovanjem na okoliš. Doba godine u kojem će se obaviti servis nije bitno. Servis Vašeg bojlera za grijanje povjerite SAMO serviseru ovlaštenom od strane proizvođača uređaja! NAŠ PARTNER ZA SERVISIRANJE BOJLERA :