Servis bojlera važno je obaviti jednom godišnje, prema preporuci svih proizvođača. Time se dobiva pouzdan, siguran i ekonomičan rad uređaja sa zanemarivim štetnim djelovanjem na okoliš. Doba godine u kojem će se obaviti servis nije bitno.
Servis Vašeg bojlera za grijanje povjerite SAMO serviseru ovlaštenom od strane proizvođača uređaja!

NAŠ PARTNER ZA SERVISIRANJE BOJLERA :

Servis
Kontakt : Ivan Šarić 091 2012017

Naziv slike