Regulator tlaka plina ZR 20 – vatrootporni

Šifra artikla: 4066
Cijena: 610,00 Kn
Kataloški broj:
Garancija proizvoda (mjeseci)

Opis artikla

Regulator tlaka plina ZR 20 radi na prinipu promjenjivog prigušenja prolaza u ovisnost o tlaku kojim plin dolazi do regulatora.

Namjenjen je za regulaciju tlaka plina niskotlačne plinske mreže na veličinu tlaka koji odgovara potrebi trošila plina. Može se koristiti za regulaciju gradskog plina, zemnog plina (metana), tekućeg plina (propan-butana) ili bilo kojeg pd tehničkih neagresivnih, gorivih plinova.

Maksimalni ulazni tlak smije biti 100 mbar (1000 mm VS). Proizvodi se također i regulator za maksimalni ulazni tkal do 200 mbar (tada ima oznaku ZR 20 DS), a za ostale tlakove na upit. Temperatura plina koji se regulira, odnosno prostorije gdje se regulator ugrađuje, ne smije biti niža od -30°C niti viša od +40°C. Ugrađuje se na ulaznoj strani plinomjera, ali tako da je tok plina kroz regulator u smjeru strelice na regulatoru.

Po svom kapacitetu zadovoljava uvjet da se može ugrađivati s plinomjerom G4 i G6.

Regulator se isporučuje sa distantnom spojnicom, koja je pričvršćena na ulaznu stranu regulatora.

Kod ugradnje regulatora potrebno je prije odvojiti distantnu spojnicu regulatora, a zatim na plinomjer montirati – na ulaznoj strani regulator, a na izlaznoj strani distantnu spojnicu. Na kraju se cijeli sklop (plinomjer, regulator, distantna spojnica) ugradi na predviđeno mjesto na plinskoj instalaciji.